PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM:
 

 1. Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o.
  ul. Stargardzka 9e
  54-156 Wrocław
  NIP: 8951826011
  REGON: 933047893
  KRS: 0000225299
  www.anticorr.eu

  Wartość oferty netto: 1 750 000,00 PLN – dotyczy przedmiotów zapytania wg formularza ofertowego (Załącznik 1 do SWZ) dział III od punktu 1)a) do 1)e)

   

 2. BEMAKOR Sp. z o.o.
  Ul. Geodetów 20
  80-298 Gdańsk
  NIP: 5832932082
  REGON: 220202680
  www.bemakor.pl 

  Wartość oferty netto: 497 600,00 PLN – dotyczy przedmiotu zapytania wg formularza ofertowego (Załącznik 1 do SWZ) dział III punkt 1)c)