FORMULARZ OFERTOWY

I. Przedmiot zamówienia
 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę dla Zamawiającego urządzeń niezbędnych do stworzenia  ciągu technologicznego dla wdrożenia technologii:

 a) komory malarskiej,

 b) magazynu farb,

 c) komory śrutowniczej,

 d) pieca tunelowego,

 e) kompresorów,

wraz z montażem i wdrożeniem, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SWZ.

 

II. Nazwa i kod dotycząca głównego przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

Komora malarska:

Kod: 42600000-2

Pełna nazwa: Obrabiarki

Kod: 42631000-8

Pełna nazwa: Obrabiarki do wykańczania metali

Kod: 42632000-5

Pełna nazwa: Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Kod: 42924300-2

Pełna nazwa: Urządzenia natryskowe

 

Magazyn farb:

Kod: 42965110-2

Pełna nazwa: System składowania

 

Komora śrutownicza:

Kod: 42600000-2

Pełna nazwa: Obrabiarki

Kod: 42631000-8

Pełna nazwa: Obrabiarki do wykańczania metali

Kod: 42632000-5

Pełna nazwa: Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Kod: 42995000-7

Pełna nazwa: Różne maszyny czyszczące

 

Piec tunelowy:

Kod: 42300000-9

Pełna nazwa: Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielenia i paleniska

Kod: 42310000-2

Pełna nazwa: Palniki

Kod: 42341000-8

Pełna nazwa: Piece przemysłowe

 

Kompresory:

Kod: 42120000-6

Pełna nazwa:  Pompy i sprężarki

Kod: 42123000-7

Pełna nazwa:  Sprężarki

Kod: 42123400-1

Pełna nazwa:  Sprężarki powietrza

Kod: 42123410-4

Pełna nazwa: Wbudowane sprężarki powietrza

Kod: 42123200-9

Pełna nazwa: Sprężarki obrotowe

 

III. Budżet przeznaczony na sfinansowanie przedmiotu zamówienia:

 

  1. Komora malarska                - 900.500,00 zł netto + VAT
  2. Magazyn farb                       -   78.200,00 zł netto + VAT
  3. Komora śrutownicza          - 598.000,00 zł netto + VAT
  4. Piec tunelowy                      - 147.200,00 zł netto + VAT
  5. Kompresory                          - 163.100,00 zł netto + VAT