Poniżaj zamieszczamy pytania i odpowiedzi dotyczące trwającego postępowania na  dostawę urządzeń niezbędnych do stworzenia  ciągu technologicznego dla wdrożenia technologii: komory malarskiej, magazynu farb, komory śrutowniczej, pieca tunelowego i kompresorów wraz z montażem i wdrożeniem.

Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021.

Pytania z dnia 30.05.2022r.

 1.  Proszę o więcej szczegółów odnośnie przetargu kompresora , a w szczególności czy ma to być 1 szt. ,  czy więcej .
  odp: Dotyczy jednej sztuki
 2. Czy kompresor spalinowy , czy elektryczny.
  odp: Kompresor elektryczny
 3. Jak długo będzie używany w trybie ciągłym.
  odp: Przewidywalny czas pracy to około 4016 [rbh] w ciągu roku. Zależne od ilości dni pracujących w danym roku.
 4. Jakie warunki płatności.
  odp: Warunki płatności określone w dokumentacji przetargowej
 5. Kompresory:
  Parametry minimalne: 
 • kompresor stało-obrotowy - max. ciśnienie 10 bar. -
  Jaki przepływ powietrza na minutę / godz. – minimum 330 [m^3/h]
 • osuszacz ziębniczy min. 2 sztuki. –
  chłodnica ma schładzać o ile stopni od temp. Otoczenia. – schładzanie poniżej punktu rosy, czyli poniżej  3°C
 • filtr dokładny min. 2 sztuki. -
  jak dokładny – 0,01 µm
 • armatura do zbiornika. -
  jaka armatura – niezbędna do podłączenia kompresora z zbiornikiem, oraz podłączenie do wewnętrznej instalacji.