PSM METALLBAU JASZKOWIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.32 Kredyt technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Środki zostały przyznane na realizację projektu pt. „Wdrożenie technologii produkcji profili żelbetowych prefabrykowanych z zastosowaniem innowacyjnych łączników w budownictwie mieszkaniowym”.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności PSM Metallbau Jaszkowic Spółka Komandytowa poprzez wdrożenie innowacji technologicznej w postaci technologii produkcji profili żelbetowych prefabrykowanych z zastosowaniem innowacyjnych łączników w budownictwie mieszkaniowym oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów będących wynikiem jej stosowania.

Do osiągnięcia celu głównego przedsięwzięcia przyczyni się zrealizowanie wymiernych celów szczegółowych:

- wdrożenie innowacyjnej technologii,

- wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnego produktu.

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych niezbędnych dla wdrożenia opracowanej technologii produkcji. Innowacyjny produkt wytwarzany przez PSM Metallbau Jaszkowic Spółka Komandytowa tj. prefabrykowane konstrukcje żelbetowe w wyniku realizacji niniejszego przedsięwzięcia stanowić będą innowację produktową na poziomie co najmniej kraju.

Opracowana technologia pozwoli wyjść na rynek z produktem dotychczas nieoferowanym przez konkurentów. Rezultat opracowanej technologii, czyli prefabrykowane konstrukcje żelbetowe stosowane w budownictwie wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych pozwolą zmienić strukturę rynku i wpłyną na poprawę obecnej pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy w branży.

Z uwagi na wyraźną przewagę technologii i produktu nad konkurencyjnymi rozwiązaniami dla budownictwa mieszkaniowego w zakresie prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych, projekt wyraźnie ograniczy obciążenie środowiska i pozwoli racjonalnie korzystać z zasobów.

 

Całkowita wartość projektu: 21 480 500,00 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 10 740 250,00 zł

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie