Zertifikat

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Certyfikat

Certificate of conformity of the factory production control